949,595,955 đ

– Biến Áp Cách Ly R-Core – 9Kva – Japan – R-Core Japan 9Kva

1 of
Previous Next

Thông tin chi tiết

  • Ad ID: 649074

  • Đăng ngày: 8 July, 2021

  • Giá: 949,595,955 đ

  • Tình trạng:

  • Nơi đăng: Sài Gòn

  • Quận/Huyện: ĐC1 : 1549 - HUỲNH TẤN PHÁT - P.PHÚ MỸ - ĐC2 : 134 - TÊN LỬA - BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN - TP.HCM, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

  • Số điện thoại: 0949595955

  • Lượt xem: 412

Mô tả

– R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
Bộ Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
– R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
– 0-100 – 0-100 & 117V (100-200 & 220V)
– 0-100 – 0-100 & 117V (0-100-117 & 220V)
– Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
⁃ PLEASE CONTACT :
⁃ 0949595955-0972270011
⁃ THANK YOU SO MUCH !

- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 1- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 2- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 3
- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 4- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 5- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 6- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 7- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 8
- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 9- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 10- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 11- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 12- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 13
– R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
Bộ Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
– R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
– 0-100 – 0-100 & 117V (100-200 & 220V)
– 0-100 – 0-100 & 117V (0-100-117 & 220V)
– Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
⁃ PLEASE CONTACT :
⁃ 0949595955-0972270011
⁃ THANK YOU SO MUCH !
- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 14- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 15- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 16- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 17- Biến Áp Cách Ly R-Core - 9Kva - Japan - R-Core Japan 9Kva - 18

R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
Bộ Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
– R-CORE POWER ISOLATION TRANSFORMER – JAPAN – 9KVA
– 0-100 – 0-100 & 117V (100-200 & 220V)
– 0-100 – 0-100 & 117V (0-100-117 & 220V)
– Biến Áp Cách Ly – R-CORE – JAPAN – 9KVA
⁃ PLEASE CONTACT :
⁃ 0949595955-0972270011
⁃ THANK YOU SO MUCH !

 

từ khoá :

Bình luận

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị. Nhập nội dung bình luận. *

Nhập thành công. Cảm ơn bình luận của bạn
Nhập nội dung cần bình luận.